Justine Pardoen

Over mij

Voor een echte kennismaking kun je zonder verplichtingen (en gratis) een afspraak maken voor een eerste gesprek. Op deze pagina kun je lezen wie ik ben en wat ik doe. Voor een eerste indruk. Als je bij mij op gesprek komt, gaat het eigenlijk alleen nog over jou, want daar kom je voor.

Sinds ik ontdekte dat je naar school kon gaan, wist ik dat ik daar altijd zou willen zijn: luisteren naar anderen, nieuwe dingen leren. Ik heb van mijn leven één grote school gemaakt. Vanaf het moment dat ik voorgelezen werd, was lezen voor mij een manier om de wereld te ontdekken, en te ontdekken wie de anderen zijn. De ander fascineert me nog altijd, en hoe ouder ik word, hoe meer de levens van anderen me kunnen raken. Dat komt niet in de laatste plaats doordat de confrontatie met de eindigheid van ons bestaan, wezenlijke vragen oproept.

Foto: Joshua Rood

Literatuur dreef me naar de studie Nederlandse Taal- en Letterkunde en Taalfilosofie aan de VU, waar ik uiteindelijk afstudeerde en promoveerde op de Nederlandse woordvolgorde: enorm fascinerend hoe betekenis tot stand komt door de woorden in een bepaalde volgorde te zetten (de ene volgorde is de andere niet!) en hoe subtiel je met taal kunt spelen om jezelf uit te drukken en elkaar te verstaan, ook al hoor je de spreker niet zelf spreken, maar lees je alleen wat geschreven staat.

Mijn verhouding tot internet

Toen internet kwam (toen nog met een hoofdletter geschreven), ontstond er een nieuw soort informeel taalgebruik in persoonlijke, en vaak vluchtige communicatie. Zou onze communicatie veranderen onder invloed van een beeldscherm? Je bent letterlijk van elkaar afgeschermd. Worden we dan zorgvuldiger in ons taalgebruik (je mist immers allerlei andere signalen), of juist slordiger (omdat je de gevolgen niet onmiddellijk waarneemt)?

Ik stond samen met Henk Boeke aan de wieg van Ouders Online, waar we zelf een forum bouwden (er bestond in 1996 nog geen kant-en-klare forum-software) en waar ik als moderator ontdekte hoe krachtig online communicatie kan zijn. Alle ouders die ik daar ontmoette werden me enorm dierbaar: ze ondersteunen elkaar, nemen elkaar in vertrouwen, en juist doordat je anoniem kunt zijn, is het contact soms intenser en waardevoller dan in het dagelijks leven. Als mensen zelf regie kunnen hebben over wat ze prijsgeven van hun identiteit, voelen ze zich veiliger. Zo heb ik sociale wonderen zien gebeuren op het forum van Ouders Online en daarom zal ik altijd pleiten voor het behoud van de mogelijkheid van anonimiteit in online communicatie. Ook strijd ik tegen het afkalven van ons recht op privacy, online maar ook offline.

Mijn liefde voor online communicatie bracht me ertoe om mij volledig in te zetten voor het uitbouwen van deze prachtige online community, en ik verliet de universiteit.

Na een tijdje werd internet ook voor kinderen toegankelijk, en ontmoette ik Remco Pijpers, die leiding gaf aan Kidsplanet, de eerste website voor kinderen (8-14 jaar) die opgezet was door Planet Internet (KPN). Samen zetten we ons in om het internet veiliger en aantrekkelijker te maken voor kinderen, waarbij we ook hun opvoeders aanspraken. We ontwikkelden de websites Mijn Kind Online en Mijn Leerling Online, en schreven een reeks boeken voor ouders en leerkrachten. We deden het eerste onderzoek over cyberpesten in Nederland, en zetten met Rutgers een grootschalig online onderzoek op over de online seksuele ervaringen van tieners. Onze activiteiten voor kinderen, jongeren, ouders, scholen en professionele opvoeders, mochten we onderbrengen in een stichting, die uiteindelijk na tien jaar in 2014 is opgeheven: het onderwerp mediaopvoeding staat inmiddels goed op de kaart. We ontwikkelden zelfs een gratis vraagbaak Mediaopvoeding.nl, die later werd gefinancierd door stichting Opvoeden. (Sinds 1 januari 2020 is de site opgegaan in Opvoedinformatie Nederland bij het Nederlands Jeugdinstituut en is er geen vraagbaak meer).

In 2014 richtte ik met Solange Jacobsen Bureau Jeugd & Media op, dat ik sinds 2021 samen leid met Freek Zwanenberg. Een nieuwe generatie specialisten jeugd en media is vanuit deze organisatie actief op het gebied van mediawijsheid en mediaopvoeding. Zij leiden nu de vele ouderavonden, workshops voor docenten en trainingen voor jeugdprofessionals die wij door het hele land verzorgen. Ik geef leiding aan het team, initieer nieuwe diensten en producten, maar inmiddels bouw ik ook aan De Denkruimte, waar ik mijn talent voor taal en mensen verder ontwikkel.

Taal als rode draad

Als filosofisch practicus bevraag ik mensen over wat ze zeggen: kloppen je woorden, wat betekenen ze precies? Wat zeg je daar nu eigenlijk en wat zegt dat over jou? Als je wilt nadenken over wat je zegt, denkt en vindt, zit je bij mij goed. Mijn vragen zijn nooit op.

In onze gesprekken kunnen we kiezen voor een puur filosofische benadering of een biografische. In de filosofische benadering blijf ik dicht bij het hier en nu: wat zég je nu eigenlijk? We leggen je taal en je verhaal op de snijtafel. In de biografische benadering gaan we ook bewegingen maken naar het verleden en de toekomst en onderzoeken we je drijfveren. Wie ben jij en wat wil je eigenlijk? En wat heeft dat te maken met wie je was en wie je wilt zijn?

In mijn leven is taal een belangrijke rode draad. Wat zijn jóuw rode draden? Ik help je graag om ze te ontdekken. Zodat je beter begrijpt waar je heen gaat, houvast krijgt, inzicht en wijsheid.

Zie ook: Justine Pardoen

Vereniging voor Filosofische Praktijk

Beroepsorganisatie voor Biografiek