lot

Van lot naar plot

Connie Palmen sprak op 5 oktober 2023 de Spui25-lezing uit. Deze is hier te zien.

De tekst is gepubliceerd in mr 41 van De Groene.

Een citaat:

“[…] Gebeurtenissen laten zich pas inbedden in een biografische vertelling als we de tijd begrenzen door een begin en een einde. Het geheugen houdt niet van losse draden, het houdt van weven, van overeenkomsten, van oorzaak en gevolg. Het verstand legt een causale logica op aan de gebeurtenissen in ons bestaan omdat het leven voor ons onbegrijpelijk wordt als we het ene verschijnsel niet met het andere kunnen verbinden. Als we oorzaak en gevolg, begin en einde, eerste en laatste momenten niet kunnen opleggen aan de werkelijkheid, krijgen we geen grip op de tijd, en zien we er geen verhaal in.

Het volkomen unieke is nietszeggend, het vindt nergens het houvast van een alinea om zich in te nestelen, woorden waarmee het kan samengaan om betekenisvol te worden. Het geheugen slaat de zogenaamde harde feiten in een bewerkte vorm op, ingekleurd, verpersoonlijkt, geïnterpreteerd, en het voegt ze toe aan bestaande herinneringen omdat ze er gelijkenis mee vertonen of omdat ze ermee in contrast staan. De nieuwe elementen die worden toegevoegd aan een bestaand verhaal, veranderen dat oorspronkelijke verhaal, ze bedekken de pure, maagdelijke eerste versie en plaveien die met tweede, derde, eindeloze herhalingen.

Zonder dat we ons daar bewust van zijn gaan we ons hele leven door met het dagelijks bewerken van onze herinneringen, zijn voortdurend in de weer met het mentaal bijschaven, verdichten, redigeren en herschrijven van ons levensverhaal. We werken continu aan onze biografie, zijn van uur tot uur in de weer met het maken van fictie. Het prettige is dat je in elk geval in één verhaal het hoofdpersonage bent waar alles om draait. Het minder goede nieuws is dat iedereen om je heen ook zelf het centrum is van het heelal en het hoofdpersonage in zijn eigen biografie. Dus. Niet. Jij. In het verhaal van anderen ben je een minor character, een nevenpersonage dat een bijrol vervult, nooit de hoofdrol.

Bij niemand.

Ook niet bij je moeder. […]”

Hoe schrijf jij aan je biografie?